LEGISLACIÓ

Plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pla de Bages
Plec de condicions DO Pla de Bages

Publicació al BOE de l'avís de modificació dels Plecs de Condicions. Novembre 2015

Publicació al BOE de l'avís de modificació dels Plecs de Condicions

REGLAMENT DO PLA DE BAGES
ARP/61/2006, de 17 de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Pla de Bages.

DECRET
474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la LLei 15/2202, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola.

LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
Publicada al BOE, el divendres 11 de juliol de 2003

LLEI 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola (”BOE” 177, de 25/7/2002)
Publicada en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” número 3673, de 9 de juliol de 2002

ORDRE
AAR/251/2007, de 4 de juliol, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola única.