El consell regulador

membres_consell

ORGANIGRAMA I FUNCIONS

President

Sr. Joan Soler Playà

 

Vocals

Sr. Ramon Codina Comellas

Sr. Jesus Fonts Bosch

Sr. Jordi Crusellas Alberch

Sr. Mario Monrós Ciuró

Sr. Carles Playà Maset

Sr. Joaquim Fargas Fargas

Sr. Ramon Roqueta Sagalés

Sr. Josep Solergibert Serra

Sr. Francesc Margenat Trias

Sr. Xavier Agell Tuser

Sra. Teresa Costa Francitorra

Tècnic enòleg

Sr. Miquel Palau Núñez

 

Secretària del Consell Regulador,
del Comitè de Tast i de la Junta Electoral

Sra. Eva Farré Fustagueras

 

Comitè de Tast

Sr. Jaume Pont Alegre (coordinador)

Sra. Pilar Garcia Comas

Sr. Josep Pelegrín Comellas

Sr. Jaume Pons Zamora

Sr. Joan Sala Pellarès

Sr. Joan Francesc Baltiérrez Alier

Sr. Albert Gonzalo Dellerès

Sra. Sílvia Culell Vilanova
Sra. Anna Castillo Poza
Sra. Irene Cozas Prieto

LEGISLACIÓ

Plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pla de Bages
Plec de condicions DO Pla de Bages

REGLAMENT DO PLA DE BAGES
ARP/61/2006, de 17 de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Pla de Bages.

DECRET
474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la LLei 15/2202, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola.

LEY 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.
Publicada al BOE, el divendres 11 de juliol de 2003

LLEI 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola (”BOE” 177, de 25/7/2002)
Publicada en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” número 3673, de 9 de juliol de 2002

ORDRE
AAR/251/2007, de 4 de juliol, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola única.