Política de privacitat

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

 

MARC NORMATIU

La gestió de la protecció de dades per part del Consell Regulador de la DO Pla de Bages es fonamenta en el marc jurídic següent:

 

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals recollides als portals web corporatius de www.dopladebages.com és:

CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN PLA DE BAGES

Casa de la Culla, C/ de la Culla, s/n

08243 Manresa (Barcelona)

CIF: V61000915

 

FINALITAT DELS TRACTAMENTS DE LES DADES

Les dades subministrades al Consell Regulador de la DO Pla de Bages per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

  • Subscripcions: Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
  • Activitats: Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers… organitzats pel Consell Regulador de la DO Pla de Bages. Les dades no seran cedides a tercers.
  • Bústia de contacte, queixes o suggeriments: Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

En qualsevol cas el temps de conservació de les seves dades vindrà delimitat pel servei que sol·liciti.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències del Consell Regulador de la DO Pla de Bages i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consell Regulador de la DO Pla de Bages o a tercers. El Consell Regulador de la DO Pla de Bages es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

DRETS DELS AFECTATS

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi
    Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) per correu electrònic a info@dopladebages.com o bé presencialment o correu postal a la Casa de la Culla, C/ de la Culla, s/n, 08243 Manresa (Barcelona).