DADES LEGALS

Denominació social:
CONSELL REGULADOR DENOMINACIÓ D’ORIGEN PLA DE BAGES
Adreça:
Casa de la Culla s/n
08243 Manresa (Barcelona)
NIF:
G-61000915
Aprovat per Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola. Registrat a INCAVI.

PRIVACITAT

AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, l'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal al qual s'incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d'altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que es derivin del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d'aquest fitxer és: CONSELL REGULADOR DE LA D.O. PLA DE BAGES — Casa de la Culla s/n - 08243 Manresa (Barcelona) — Tel. (+34) 93 874 82 36 - Fax (+34) 93 874 80 94 - info@dopladebages.com

La finalitat d'aquest fitxer és permetre al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, l'ús intern, de les dades per a la gestió acurada de la tasca per la qual se subscriu aquest document. El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, així com l'/es empresa/es destinatària/es de qualsevol dels formularis continguts en aquesta pàgina web queden autoritzades a conservar les dades dels interessats, fins i tot en el cas que la prestació del servei sol·licitat no arribés a realitzar-se, amb la finalitat de poder enviar-los informació publicitària i ofertes comercials del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, i empreses afiliades.

Les dades personals que s'han incorporat al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

Totes les dades sol·licitades en el document de captació, són necessàries per poder portar a terme la tasca encomanada podent arribar, en cas de ser incompletes, a impedir-ne la correcta realització.

L'interessat pot exercir els drets d'accedir a les seves dades personals, a obtenir informació, a rectificar-les i a oposar-se que aquestes se cedeixin en els termes establerts. Per a exercir aquests drets l'interessat es podrà dirigir al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, al domicili anteriorment esmentat.

 

Amb la col·laboració de:Generalitat de Catalunya, departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalFons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix a les zones ruralsSegueix-nos a: FacebookFacebook
CONSELL REGULADOR DE LA D.O. PLA DE BAGES — Casa de la Culla s/n - 08243 Manresa (Barcelona) — Tel. (+34) 93 874 82 36 - Fax (+34) 93 874 80 94 - info@dopladebages.com Mapa webAvís legal
Sf Close